Ärftlig cancer

I vissa familjer förekommer fler cancerfall än i andra och för de flesta tumörformer förekommer familjer där ­tumörsjukdomen går i arv från en generation till nästa. Detta kan orsakas av medfödda mutationer i alla kroppens celler som leder till en ökad benägenhet att utveckla cancer.

Hur vanligt är det med ärftlig cancer?

Totalt 5–10% av dom vanligaste tumörsjukdomarna, tarm- och bröstcancer, utgörs av ärftliga fall. Med hjälp av analyser kan man identifiera familjer med mutationer. Även om man utgår från de lägsta beräkningarna utgör ärftligt betingad cancer ett stort hälsoproblem.

Genetisk vägledning

Ärftlig cancer innebär oftast en benägenhet för en viss tumörform eller kombinationer av tumörer att nedärvas enligt ett givet mönster. Anlaget förs vidare från generation till generation och i genomsnitt hälften av alla i varje generation ärver anlaget.

Risken för ett barn till en anlagsbärare att själv ärva detta anlag är 50% men risken att insjukna är något mindre. Det innebär att dessa familjer utgör en högriskgrupp för tumörsjukdomar. Det är viktigt att identifiera dessa för att kunna erbjuda olika former av kontrollprogram i syfte att minska risken för sjukdom i familjen.

I Sverige finns onkogenetiska mottagningar vid universitetssjukhusen. Dit kan familjer med misstänkt ärftlig cancer remitteras för utredning, vägledning och omhändertagande. Under avsnittet Cancersjukdomar beskrivs handläggningen av olika risksituationer för några olika syndrom.

Läs mer om genetisk vägledning