Välkommen till Cancergenetik

Den som har flera nära anhöriga med cancer kan själv ha en förhöjd risk att drabbas. Det kan vara viktigt att ta reda på eftersom insjuknandet i många fall kan förebyggas genom olika preventionsprogram. Genetisk vägledning för dessa familjer erbjuds normalt inom landstingens regi vid särskilda mottagningar på alla universitetssjukhus.

Cancergenetik arbetar med genetisk vägledning och utredning i familjer på uppdrag av sjukvården. I samband med genetisk vägledning görs en bedömning om det finns en ökad risk för familjemedlemmar att insjukna.


Ärftlig cancer

I vissa familjer förekommer fler cancerfall än i andra, och i många familjer går sjukdomen i arv från en generation till nästa.

 

Ökad risk

Vem löper ökad risk? Ökad risk föreligger om man har flera nära släktingar med cancersjukdom, eller om en nära släkting har insjuknat i en ovanligt låg ålder. I sällsynta fall finns även en ärftlig benägenhet. För mer information kontakta din närmaste mottagning.